Navigation

You are here

Gelenekten Geleceğe “Sıkılı Yumruk”

Dünyanın çeşitli coğrafyalarında bugün farklı diller konuşuluyor fakat insanlık, ağızdan dökülen sözcükler dışında iletişim kurmanın sayısız yolunu icat etti tarih boyunca. Jestler, figürler, simgeler, semboller… İçlerinde biri var ki arkasında yatan tarih, kapsayıcılığı, etkisi yahut ifade ettiği anlamlar itibariyle bizler için muazzam zenginliğe sahip: Sıkılı Yumruk!

Dünyanın çeşitli coğrafyalarında bugün farklı diller konuşuluyor fakat insanlık, ağızdan dökülen sözcükler dışında iletişim kurmanın sayısız yolunu icat etti tarih boyunca. Jestler, figürler, simgeler, semboller… İçlerinde biri var ki arkasında yatan tarih, kapsayıcılığı, etkisi yahut ifade ettiği anlamlar itibariyle bizler için muazzam zenginliğe sahip: Sıkılı Yumruk!

 1. Avrupa kıtasından bir fotoğraf… Havre liman işçileri grevdeler; kelimenin tam anlamıyla sıkılı yumruk olmuşlar.
 2. Yumruk gücü ve birleşmeyi anlatır. Bu nedenle ilk çağın mağara duvarlarında bile görmek mümkündür. Dahası emeğin ortak dili gibidir! Dünyanın neresi olursa olsun alın terinin, ekmeğin, sınıf mücadelesinin sembolü olarak bilinir. Güç, kararlılık ve iradenin cisimleşmiş halidir. Sınıfımızın en güçlü değerlerinden, birliğin ve dayanışma kültürünün sembolüdür. “Zor” koşullarda dinç tutulmaya çalışılan direnme azminin, karşı duruşun en güzel simgelerindendir. Geçmişten günümüze uzanan bir tarihsel mirastır sıkılı yumruk.

  “Büyük insanlığın” kurtuluş mücadelesinin bu büyük sembolü nice yoldan geçti; ilk çağ mağaralarından çıkıp Komünarların Paris’ine, Büyük Ekim Devriminin Rusya’sına, oradan da İngiltere’ye, İspanya’ya, Almanya’ya uğradı. 1968 uyanışından 15-16 Haziranlara oradan da her sektörden işçinin grev-direniş alanlarına, görkemli 1 Mayıslara geldi. Nihayet bugüne ulaştı! Sıkılı yumruğun geçmişten geleceğe muazzam yolculuğunun kimi kesitleri sınıf dostlarımızla paylaşıyoruz.

 3. 1936 İspanya… İşçilerin iktidar mücadelesini bastırmak için her türlü yola başvuran egemenlere “No Pasaran/Geçit Yok!” diyenlere bakıyoruz. Sıkılı yumruklarıyla bir marş söylüyorlar belli ki. Belki de Ay Carmela’dır, kim bilir?
 4. 1968’den bir kare; Fransa’nın sokaklarına bir sel olup akmış işçi sınıfımız... İçlerinden birisi, sıkılı yumruğuyla “hücum!” diyor adeta.
 5. Geçmişimize bakıyoruz; ön taraf kadın erkek kol kola girip bir bent oluşturmuş adeta, arka sıralar ise kaldırmış yumruklarını... Belli ki yine bir destanın arifesinde işçi sınıfımız!
 6. Kuzey Amerika’dan bir fotoğraf… Finans kapitalin kalbini, Wall Street’i işgal eden ABD’li emekçilere bakıyoruz. Biz %99’uz diyorlar, 2008 krizinin faturasını ödemeyi reddediyorlar.
 7. Güney Amerika’dayız. Kafasında bareti, üzerinde tulumuyla Arjantinli bir işçi… Bundan tam bir yıl önce genel grevle hayatı durduran yüzbinlerce Arjantinli işçiden yalnızca biri!
 8. Afrika’ya uzandık, Güney Afrikalı işçileri görüyoruz. Kara derili sınıf kardeşlerimiz hürlüğün türküsünü söylüyor, bir ağızdan. İnanılmaz bir kare, çünkü bütün yumruklar havada! Söylediklerini tutkuyla söylüyorlar.  
 9. Avustralya kıtasındayız. Liman işçileri göğe kaldırmışlar güçlü yumruklarını, grevdeler. Bloke etmişler, durdurmuşlar limanları. Onlarsız oralar Fransalı kardeşlerinin dediği gibi sadece “Ölü Limanlar”!
 10. Asya’dan muazzam bir kare! Sınıf kardeşlerimiz yüzbinler olup akmışlar. Malezya’da yüzbinlerce yumruk kalkmış göğe, doğrusu güzel bir kompozisyon yakalamış fotoğrafçı.
 11. Güney Kore’de Hyundai Motor işçilerinin eyleminden bir kare… İşçi liderinin yumruğu, binlerce işçinin birliğinin, gücünün ve kararlılığının cisimleşmiş hali adeta!
 12. Elden hiç düşürülmeyen mücadele bayrağını; “yukarı, daha yukarı!” diyerek yükselten, işçi sınıfımızın tarihine, değerlerine, onuruna ve hayallerine ne pahasına olursa olsun sahip çıkma iradesini kuşanan, “Gelenekten Geleceğe” diyerek mücadeleyi büyüten UİD-DER’li işçiler!

Selam olsun sınıf tarihimize, yumruk olup ayağa kalkan tarihin yiğitlerine selam olsun! Deniz fenerimize; tarih bilincimizin ve mücadele azmimizin hayat pınarı UİD-DER’e selam olsun. Her şeye rağmen ve her koşulda kavgayı harlayan koca yüreklere; UİD-DER’in kadın-erkek, genç-ihtiyar tüm yiğitlerine selam olsun! Ve selam olsuntüm cihan yurduna, 7 kıtadan sıkılı yumruk olanlara selam olsun! Birlikolup birlikte vuracak; bir balyoz olup bezirgân saltanatını yıkacak işçi sınıfımıza selam olsun!

23 Mayıs 2020